Sông Hồng Building

Cập nhật tin thuê văn phòng quận Hoàn Kiếm 2019

Tòa nhà Sông Hồng sở hữu vị trí tọa lạc vô…
Sông Hồng Building

Tỉ lệ nghịch giữa giá thuê và chất lượng tòa nhà Sông Hồng

Tại các khu vực trung tâm Hà Nội, không hiếm các…